Home » ଆଇନ

ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା

ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ ସ୍ୱାମୀ ନିଦେ୍ର୍ଧାଷରେ ଖଲାସ

ସାଲେପୁର ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା

ଦୀପୁ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷ୍ୟ

ସାଲେପୁର ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ

କୁନ୍ଦୁଲି ଘଟଣାର ପ୍ରଥମ ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ

ପଣ୍ଡା ଇନଫ୍ରା ମାମଲା

ଦୀପୁ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ

ଏସ୍ସିବି: ବିକ୍ଷୋଭ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ପାଇଁ ମାମଲା

ରେଭେନ୍ସା ବେଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟଙ୍କ ସଫଳତା