Home » ଆଇନ

କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ ବଦଳି ଆଦେଶ ଉପରେ ରହିତାଦେଶ

ମହେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲା

ଉମାମଣି ହୋମ କ୍ରିଏସନ ମାମଲାରେ ସରକାର ନେଲେ ମହଲତ

ସଂପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତି ମାମଲାରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟ ଆଇଓ

ଦୁଇଟି ମାମଲାରେ ମାଓ ନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଜାମିନ ଖାରଜ

ଉକ୍ରଳ ହାଇଟ୍ସରେ ଜୀବନ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମାମଲାରେ ନୋଟିସ ଜାରି

ସରକାରଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଯୋଜନା ମାମଲା

ସାମ୍ବାଦିକ ତରୁଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲା

୯ ଜଣଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ଶୁଣାଣି ୧୭ରେ

ପରେଶ ଜାମିନ ମାମଲା ଅନ୍ୟ ଖଣ୍ଡପୀଠକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର