Home » ଆଇନ

ରେରା ନିଦେ୍ର୍ଧଶନାମାକୁ ଚାଲେଞ୍ଜ ମାମଲାରେ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କୁ ନୋଟିସ

କର୍ଣ୍ଣେଲ ରାକେଶ ରଣାଙ୍କ ଜାମିନ ଉପରେ ୨୧ରେ ଶୁଣାଣି

ସରକାରଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଯୋଜନା ମାମଲା

ବିଦୁ୍ୟତ ବିଭାଗ ଜେଇଙ୍କୁ ଜେଲଦଣ୍ଡ ସହ ଜୋରିମାନା

ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଜେଲ ଓ ଜୋରିମାନା

ଉଲିବୁରୁ:କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେଲେ ଦୀପକ ଗୁପ୍ତା

ଆଇଏଏସ ବିନୋଦ କୁମାରଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଜାମିନ

ଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଅପରେସନ ମାମଲା

ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ୧୦ବର୍ଷ ଜେଲଦଣ୍ଡ

ସିଡିପିଓଙ୍କୁ ଜେଲଦଣ୍ଡ ସହ ଜୋରିମାନା