Home » ଆଇନ

ବିଞ୍ଝାରପୁର ସଂରକ୍ଷିତ ଆସନକୁ ବିରୋଧ ମାମଲା

ରେରା ନିଦେ୍ର୍ଧଶନାମାକୁ ଚାଲେଞ୍ଜ ମାମଲାରେ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କୁ ନୋଟିସ

କର୍ଣ୍ଣେଲ ରାକେଶ ରଣାଙ୍କ ଜାମିନ ଉପରେ ୨୧ରେ ଶୁଣାଣି

ସରକାରଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଯୋଜନା ମାମଲା

ବିଦୁ୍ୟତ ବିଭାଗ ଜେଇଙ୍କୁ ଜେଲଦଣ୍ଡ ସହ ଜୋରିମାନା

ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଜେଲ ଓ ଜୋରିମାନା

ଉଲିବୁରୁ:କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେଲେ ଦୀପକ ଗୁପ୍ତା

ଆଇଏଏସ ବିନୋଦ କୁମାରଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଜାମିନ

ଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଅପରେସନ ମାମଲା

ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ୧୦ବର୍ଷ ଜେଲଦଣ୍ଡ